Historia

Uppdaterat: 2011-02-16 19:53. Publicerat 2011-02-16 19:46

Elevkåren

Skolans elevkår, Elevkåren Teknis, har gamla anor. Ända sedan skolan startades 1856 har eleverna haft inflytande över skolan. Elevkåren bildades först 6 år efter skolans grundande; dessförinnan hade elevantalet varit såpass litet att det ej behövdes någon elevkår. Men med det ständigt ökande elevantalet, blev det rådande omständigheter omöjligt. 1862 bildades därför den elevkåren som fortfarande finns, och är mycket aktiva, på skolan. På den tiden var alla elever medlemmar, det var ett måste för att få gå på skolan. Numera finns det ett fåtal elever som inte är medlemmar.

Skoltidningar

Under årens lopp har även runt Teknis givits ut ett antal mycket populära tidskrifter. Det började julen 1912 med tidningen Grisen. För ett pris av två kronor kunde man i denna avnjuta ett antal goda kåserier och lustigheter samt en avporträttering av lärare och nyexaminerade elever. Grisen gavs ut varje år vid juletid, då julegrisen bespisas i hemmen. Därav namnet. 1937 lades denna ner efter att ha utkommit årligen i 25 år. Vårflamman® tog snabbt dess plats och har sedan dess utkommit årligen (dock ej 1973) vid valborgsmässotid. Samtliga exemplar finns inbundna att beskåda på Stads-biblioteket i Borås samt Kungliga Biblioteket i Stockholm.

I Borås Tidning kan man den 30 april 1937 läsa en recension av den första Vårflamman®. ”Som motvikt mot allt det lätta gods eleverna själva presterat förekommer i publikationen även bidrag av allvarligare natur.” Man finner förutom berättelser av rektor Nordenskjöld att: ”Lektor Lennart Elfman har lämnat ett bidrag om Svetsningskontroll”, överingeniör Alex Engblom har skrivit om ”Borås – en arbetets stad”, och lektor Ture Carlbaum om ”Ljuskänsliga celler och dess användning.”

I BT berättas även om att behållningen går till tredje klassens studieresa. Numera går pengarna som kommer in genom Vårflamman® till avgångsklasserna och skolans personal vid Ingeniörsmiddagen, men en viss procent även till Kortegen.

Kortegen

Kortegen som har funnits sedan 1920 och som har en föregångare i 1870-talets slädpartier, som under livligt festande och vilda upptåg fördes fram på stadens gator vintertid. I en veckas tid snickrar och bygger frivilliga Elevkårsmedlemmar under kvällar och nätter och i slutet även på dagtid ihop olika inslag som på Valborgsmässokvällen förs i triumf krig stadens gator. Boråsarna har och kommer förmodligen alltid att gå man ur huse för att beskåda detta.

Insamlingen

1959 företogs den första Insamlingen. Även denna har blivit en årligen återkommande tradition hos teknisterna. Syftet med denna är att samla in pengar till ett välgörande ändamål. Upptågen som sker denna dag (såsom Vårflammekastning, dragkamp mot brandkåren, cykelvandalisering, kapprodd i Viskan m.m.) är till för att roa boråsarna till den grad att de är villiga att lätta på plånboken till förmån för de mer behövande.

Lussespex

1954 instiftades Lussespexet. Även detta har en äldre föregångare, nämligen 1873 års skådespel som framfördes årligen inom skolan i 59 år då de lades ner för att senare återuppstå 22 år senare som Lussespektakel. På detta framförs, efter det att lucians sång klingat ut, en uppsjö av olika spex, sånger och galenskaper av frivilliga Elevkårs-medlemmar. Kavalkaden beses av såväl skolledning och personal som övriga Elevkårsmedlemmar. Dessa spex brukar vara mycket uppskattade.

Nollning

En av de senast instiftade traditionerna är Nollningen. En tradition som har funnits länge på många skolor runt om i Sverige, men som kom till Teknis först 1978. Denna tradition har på senare år fått kritik för att den kunnat uppfattas som kränkande, men syftet med denna är att lära sig ställa upp för varandra, känna gemenskap och lära sig samarbeta, för att klara av kommande prövningar.

Hur har det då gått för de utexaminerade eleverna? Det finns exempel på boråsingeniörer i de mest skilda befattningar, allt ifrån teodlare på Sri Lanka till premiärministrar. Att J A Brinell vunnit världsrykte genom sin kulprovningsmetod torde vara väl känt.

Länge lefve Teknis, ty Wi äro bäst!

Författat av: Henrik Birkestad, A-chef -94, Marcus Orreving.

Läs även Historik för Teknologföreningen i Borås

Källhänvisningar:

  • Tekniska Elementarskolan i Borås 1856-1906 Tryckt 1906 Wald. Zachrissons Boktryckeri A.B.
  • Högre Tekniska läroverket i Borås 1856-1956 Tryckt 1956 AB Borås Tidnings Tryckeri
  • Borås Tidnings arkiv (främst skolglimten)
  • Elevkåren Teknis arkiv
  • Teknis 125 år