Gamla lokaler

Uppdaterat: 2019-03-06 10:12. Publicerat 2011-02-16 19:55

Rummen var möblerade med möbler skänkta av stadens företag, men även sådant som eleverna själva hade tillverkat. Det fanns dessutom ett piano som användes flitigt när det var dans. Rummen var öppna på eftermiddagarna, men även helgdagar. Detta var till stor fördel, då många elever var trångbodda och inte kunde få studiero i hemmet I samband med utbyggnaden 1946 flyttades elevutrymmena ner till källaren, som samtidigt genomled en total renovering. Där fick elevkåren förfoga över två rum, varav ett med öppen spis. Dessutom fanns kök med tillhörande lunchrum. Lokalerna har sedan dess tillhört Elevkåren. Rummet med öppna spisen kallas numera för Klubbis, medan det andra rummet är Vårflammans redaktion. Lunchrummet har blivit Elevkårens sekretariat. Köket står kvar, men används ytters sällan. Den kristna föreningen Arken har nu även en lokal i källaren, liksom Teknis Idrottsförening (TIF). Teknis Film Association (TFA) har ett litet rum i anslutning till aulan, och Computer Society of Teknis (CST) har nyligen fått större lokal i central-kapprummet, källaren röda byggnaden. Av dessa är det dock bara Klubbis som är öppen ständigt, men CST ligger inte långt efter.

Elevkårens lokaler bestod tidigare av:

1: Klubbis – allmänt elevrum som var öppet när skolan var öppen.
2: Mysis – Projektorrummet, här visades film och spelades spel..
3: Redax – Vårflammans tidigare Redaktion
4: Vårflammans kök och ”kiosk”.
5: IC – Gamla inköpscentralen, nu ersatt av kiosken utanför aulan.
6: Arken – Föreningens lokal. (finns kvar)
7: Styrketräningsrum med dusch och bastu. Står ej till Elevkårens förfogande längre.
SSF Helldrivers Replokal – Finns ej med på ritningen
KK-Källaren – Finns ej med på ritningen
KK-Rummet – Finns ej med på ritningen

Ritningen föreställer del av hus 1:s källare