Varför Elevkåren Teknis på Internet

Uppdaterat: 2011-02-16 19:46. Publicerat 2011-02-16 19:46

Elevkåren Teknis beslutade på repmötet den 18 mars 1997 att man skulle profilera sig på Internet. Tanken bakom den här satsningen är att de elever som går på , funderar på att gå på, eller har gått på skolan skall kunna se hur elevkåren fungerar och vad som händer på skolan.

Vi vill också ge allmänheten möjlighet att läsa om alla traditioner som hjälper till att bygga upp den sammanhållning och gemenskap som kallas teknisandan.

Elevkårens sektioner och kommittéer ska även de presenteras här. Det finns även en hel del andra föreningar på skolan som inte ligger under elevkårens regi och de flesta av dem presenteras på Sven Eriksonsgymnsiets inofficiella sida. Ni är också välkomna att besöka Sven Eriksonsgymnasiets oficiella sida.

Vår förhoppning är att Ni som besökare skall hitta lätt på våra sidor och att Ni finner det Ni söker.

Alla förslag som kan förbättra våra sidor eller verksamhet är varmt välkomna.

Med vänliga hälsningar

Ola Rynge, Ordförande 1997

Obs! Denna sida är hämtad ur arkivet från Elevkårens hemsida den 6 januari 1998 och kan därför bestå av information som inte längre stämmer!