Skolan idag

Uppdaterat: 2011-02-17 10:44. Publicerat 2011-02-17 10:44

Skolan idag

  • Cirka 1000 elever.
  • Personal cirka 100 stycken.
  • Total lokalyta på cirka 13.000 m²
  • Över 35 sektioner och föreningar.
  • Många populära elevrum.

Hösten 1993 ändrades skolan från att ha varit en teknisk skola, till en skola med naturvetenskapliga- och samhällsvetenskapliga-programmet. Detta innebar, att skolan fick elever som går samhälls-, ekonomisk- och naturinriktade program. I början fanns vissa komplikationer, såsom tre olika Elevkårer. Dessa bekymmer har dock lösts med tidens gång, och vi har nu åter en Elevkår – den berömda Teknis Elevkår.