FAQ

Uppdaterat: 2011-02-18 10:55. Publicerat 2011-02-18 10:55

Vad är en dagordning?

En dagordning är en lista över vilka punkter som ska tas upp vid ett möte.

En dagordning består normalt av tre olika kategorier av punkter – formaliapunkter, diskussionspunkter samt beslutspunkter.

Ett exempel på dagordning

  1. Mötets öppnande – Formalia
  2. Val av mötesordförande och mötessekreterare – Formalia
  3. Diskussion om höstkampanj -Diskussion
  4. Beslut om bidrag – Beslut
  5. Övriga frågor – Ev. Beslut
  6. Mötets avslutande – Formalia

Ibland används dagordning i ett mer allmänt uttryck: att något ”tas upp på dagordningen”. Det gäller då ofta att en politisk fråga blir aktuell i den allmänna debatten.

I flera sammanhang, exempelvis i riksdagen, kallas dagordning för föredragningslista.

Hur blir man medlem i en förening?

Det finns lite olika sätt att gå tillväga på.

  • Det ena sättet är att gå en sväng förbi Klubbis, och helt enkelt fråga sig fram.
  • Det andra sättet går ut på att ta sig till hus 1, vån 2 (anknytning till hus 2)och hitta föreningens fack. Därest du skriver en lapp på enklaste sätt till exempel:

”Hej!

Mitt namn är Pär!

Har en snygg syster som heter Angelica, som förövrigt har fyllt 15 i månaden.

Är sugen på att vara med i Teknis Amatörfotografer då jag gillar att ta kort.

Ha en bra dag

Pär Riddarpung”

Det tredje sättet är att skicka ett mail till den förening du är intresserad av.