Skolan startas

Uppdaterat: 2011-02-17 11:49. Publicerat 2011-02-17 11:36

Den 1:e september 1856 startar ‘Tekniska Elementarskolan i Borås’ sin undervisning. Det skedde i lokaler på Stora Brogatan (gågatan). Eftersom elevantalet ökade mer än planerat, blev lokalerna snart för trånga. Redan i slutet av årtiondet började man leta efter mark att bygga egna lokaler på.

Lokalerna på Stora Brogatan var väldigt primitiva. I det rum som användes tíll labratorium, riskerade både tak och skorsten att rasa in. Det fanns även, i andra rum, spår efter bland annat ett bageri, i vars ugn stadens första ångmaskin installerades.


Carl Gustaf Rydin,
riksdagsman som
deltog mycket aktivt
i skolans grundande.

Anders Magnus
Salmenius, den
egentlige
initiativtagaren till
skolans grundande.

Skolans första lokaler fanns på Stora Brogatan, kanske mer känd som gågatan. Dessalokaler blev redan efter första terminen iminsta laget, och redan året därpå hyrdes ytterliggare en lokal tvärs över gatan.

Loklerna var väldigt primitiva. I det rum som användes tíll labratorium, riskerade både tak och skorsten att rasa in.
Det fanns även, i andra rum, spår efter bland annat ett bageri, i vars ugn skolans ångmaskin installerades.