Rektorer

Uppdaterat: 2011-02-17 12:13. Publicerat 2011-02-17 12:05

S.TH. Göransson 1856-1876


Göransson (f. 1826, d. 1876) var philosofie magister. Han tillsattes först 1856 som rektor för en två-års period, men fick den 19 juni 1858 förlängt på obestämd tid. Göransson svarade även för undervisningen i matematik och fysik. Insjuknade, och avled senare, i en halssjukdom.


A.V. Tidblom 1877-1901

P.A Bengtsson 1902 – 1916

C.I Nordenskjöld 1917-1943

W.Wignell 1943 – 1952


Walter Wignell utnämndes till rektor den 1 juli 1943, men skulle även undervisa som lektor i maskinteknik. Om hans tid som rektor finns inte mycket antecknat. Han begärde avsked från skolan 1 juli 1952, för att besätta en lektortjänst i Högre tekniska Läroverket i Stockholm.


L. Andersson 1952 -1966


Civilingenjör Lars Andersson tillsatte sin plats sedan han begärt avsked från sin tidigare tjänst, som rektor vid tekniska gymnasiet i Luleå. Under hans år genomled skolan stora förändringar, bland annat blev skolan fyra-årig istället för tre. Med en enastående organsiationsförmåga genomfördes en kraftig ombyggnad och renovering av skolan.


G. Andersson 1967 – 1989


Andersson var en mycket omtyckt rektor. Bland annat ryktas det om att han under Kortege-veckorna kunde sitta och ta en öl med eleverna, vilket jag inte har hört någon annan rektor som har gjort.


L-G. Norvén 1989 –


Norvén, som gick Bygg på skolan med avgångsexamen 1967, tillträde sin tjänst 1989. Skolan har sedan hans tillträde renoverats, och även fått nya inriktningar.