Projekt Teknis

Uppdaterat: 2011-02-18 10:32. Publicerat 2011-02-18 10:32

Arbetet med Projekt Teknis inleddes under hösten 1994.
Initiativtagare var Jens Johansson, Henrik Birkestad och Andreas Tammjärv.

All tillgänglig statistik visar idag på ett minskande intresse för teknik och naturvetenskap bland dem som står i begrepp att välja till gymnasiet. Detta samtidigt som industrins behov av tekniskt utbildad personal bara ökar och ökar.

Tanken med Projekt Teknis är därför att locka elever i årskurs nio att söka sig till teknisk utbildning, i första hand den treåriga tekniska grenen i naturvetenskapsprogrammet, men sedan även det fjärde påbyggnads året, vilket som bekant leder till gymnasieingenjörsexamen.

Efter ett besök hos utbildningschef Lennart Mivér konstaterades att om något skall ske, måste elevkåren ta saken i egna händer. Sagt och gjort. En reklamkonsult engagerades och snart hade vi de broschyrprototyper som behövdes för att kunna gå ut till företagen i bygden och få sponsorer. Redan efter två veckor hade målet 50 000 kronor uppnåtts.

För att få svar på frågorna: Vad värdesätter man idag när man väljer till gymnasiet? Vilka program/inriktningar är de populäraste och varför? samlade vi ihop ett antal elevrådsordföranden från Borås olika högstadier. Efter att en middag hade avnjutits diskuterades dessa frågor, olika problem och frågeställningar samt dess lösningar.

Arbetsgruppen hade då redan utvidgats med Hanna Berggren, Johan Lidén och Åsa Lindqvist. När det blev dags att ta kontakt med rektorer och SYO-konsulenter på högstadierna runt om i Borås kommun engagerades ytterligare två: Lina Lindfors och Sofia Sundberg. Arbetsgruppen hade nu nått sitt slutgiltiga utseende, samtliga ledamöter var studerande vid Teknikerutbildningen (motsvarande gamla fjärde året på teknisk linje) utom en som studerade tredje året på teknisk linje.

Datum för föreläsningar bokades på alla högstadier, främst hamnade dessa under vecka 2 och 3. En bil köptes in och målades för att väcka uppmärksamhet då arbetsgruppen reste runt på de olika skolorna.

Reaktionen hos skolledning, lärare och elever, både på Sven Eriksonskolan och på de skolor som har besökts har varit odelat positiv. Intresset hos media har också märkts då både Väst Nytt, Göteborgs posten och Borås Tidning har besökt våra föreläsningar.

Vår förhoppning är att våra ansträngningar skall visa sig i kommande valstatistik.

För arbetsgruppen Projekt Teknis.

Henrik Birkestad
(950103)