2FKDA

Uppdaterat: 2011-02-18 10:32. Publicerat 2011-02-18 10:32

2FKDA står för Föreningen För Kreativt Datoranvändande. Först presenterade vi oss som TDS: Teknis Datorsällskap, ett namn vi inte tyckte passade och därför bytte. Vi tyckte att det var bäst att göra det nu, innan föreningen kommer igång och folk känner till namnet.

Föreningen sysslar alltså med datorer, och i så stor grad som möjligt användandet av dessa för att skapa. Våra medlemmar har olika mål och ambitioner, och föreningen skall försöka se till att medlemmarna kan nå sina målsättningar.

Vi har lagt betoningen på kreativiteten, eftersom vi tycker att en förening skall ge sina medlemmar möjlighet att utveckla och fördjupa sitt intresse, och inte bara vara ett tidsfördriv i brist på annat, eller en plats att hänga i.

De tankar vi har haft har främst rört områdena webbdesign, programmering samt musik- oc grafikskapande. Givetvis kan detta breddas så länge det går hand i hand med 2FKDA:s riktlinjer. Detta medför att ickekreativa sysselsättningar, tidsfördriv som inte ger någonting, inte får ske i stor utsträckning.

2FKDA:s organisation består av medlemmarna och De Utvalda. De Utvalda har samma uppgifter som en vanlig styrelse, och består av några stycken förtroendevalda elever.