Kiosken

Uppdaterat: 2021-07-25 09:14. Publicerat 2011-02-17 13:53

Kiosken är skolans kiosk. Vi erbjuder dricka, godis, chips och varma drycker till skolans elever. Kiosken har sedan 1953 nästan alltid legat vid köket brevid Redax men flyttade 2008 till en ny lokal mittemot workshopen tillsammans med IC. Under sommaren 2009 flyttade vi tillbaka till köket tillsammans med IC. För att sedan åter flytta upp till lokalen utanför aulan.

År 2017 tvingades Elevkåren och dess föreningar lämna sina lokaler som sedan lång tid tillbaka alltid legat i hus 1, då skolledningen bestämt att dessa lokaler skulle göras om till klassrum. Därmed miste vi möjligheten att ha öppet en kiosk. Men frukta inte, skolan har själva öppnat upp en kiosk bredvid aulan med ett stort utbud av saker!