B.L.Ö.T

Uppdaterat: 2021-06-24 19:41. Publicerat 2021-06-24 19:41

BLOT

 

Bad-Landslaget Över Teknis

Denna förening är det senaste tillskottet i föreningslivet som går under Elevkåren Teknis. Den grundandes 2019, och medlemmarna ägnar sig mycket åt att bada, basta samt att lyssna på klassiker från 80-talet!