Vårflamman

Uppdaterat: 2011-02-17 13:04. Publicerat 2011-01-12 08:22


Om du inte kan få den att stå, rulla in
den i en Vårflamma, för där står allting

Adress Telefon E-mail
Vårflammans Redaktion 033 – 41 47 68 varflamman@teknisboras.se
Sven Eriksonsgymnasiet
501 80 Borås

Välkommen till tidningen Vårflammans

Vårflamman är en tidning som ges ut varje vår, ett par månader innan Kortegen, av Elevkåren Teknis.

Hur får man tag i en alldeles egen Vårflamma?

Jo, man går ut på Borås gator och torg och börjar leta efter en teknist som står och ropar ”Vårflamman” jättehögt. Dessa teknister är lättast att hitta i mars och april, för det är då Vårlamman kommer ut. Man går sedan fram till teknisten och säger ”Jag skulle vilja köpa en Vårflamma”.

Hur annonserar man i Vårflamman?

Jo, man tar kontakt med annonschefen Stina Wernklev på telefon/fax 033 – 41 47 68 eller med e-mail varflamman@teknisboras.se

Hur tillkommer en Vårflamma?

Här ligger Vårflammans Redaktion:

Vårflamman tillverkas under årets första månader av Vårflammans Redaktion, även kallad Redax. Redaktionen består av ett glatt gäng bestående av en adminstrativ chef, en annonschef, en joker, en fotograf samt ett antal tecknare och redaktörer.