XT

Uppdaterat: 2014-12-01 16:25. Publicerat 2011-02-18 10:45

XTÖRMINÄJTORS
– Utrota all alkohol genom förbränning.

Mål & Inriktning

Alkoholförbränning är en fysisk aktivitet som människor i alla tider utfört, därför har föreningen XT bildats – som ett naturligt led av traditionens långa kedjor.

XT:s utopiska mål är att utrota all alkohol genom förbränning. Förbränningen skall dock inte ske i ensamhet och sorg, utan i glada vänners lag i fest och stoj.

Förbränningen skall inriktas på att utveckla teknisten positivt, i såväl psykiskt, socialt och kulturellt avseénde.

Förbränningen skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till var och ens förbränningskvot.

Förbränningen skall verka som ett internationellt kontaktmedel och respektera alla teknisters lika värde om förbränningsskede (t ex skedet ”däck”).

XT har dessutom som mål att aktivt verka och värma för Teknis och dess traditioners bevarande.