Teknologföreningen i Borås

Uppdaterat: 2021-09-07 21:13. Publicerat 2011-02-18 10:39

Södra Kyrkogatan 39, 503 34 Borås
Elevkåren Teknis

Har du några frågor, skicka ett mail till:
teknolog@teknisboras.se

Ombudsnämnden 2007 – 2021

Ordförande: Peter Gunnarson 76Ma
Vice Ordförande: Per Rosenblad 88Tt
Sekreterare: Ingemar Lindh 76Kr
Kassör: Stefan Dahlgren 95 Ma
Klubbmästare: Marcus Hermansson 01R
Ledamot: Andreas Nemere 02By

Suppleanter

Bengt Hjelmgren 78Hb
Pär Cederlund 96ElKr
Michael Johansson 90ElKr
Johan Lassing 93By

Teknologföreningen i Borås är stiftad år 1862. Sammanslutning av ingenjörer och numera utgångna teknikelever från Teknis i Borås. Det finns examensregister & matriklar över alla utgångna elever 1859-2019. Samlar utgångna elever till årliga tillställningar och uppmuntrar utgångna elever att ordna egna klassträffar. Årligen delas ett stort antal stipendier ut till eleverna vid Teknis i Borås. Under de senaste 5 åren har 367.000 kr utdelats. Alla utgångna elever kan gå med i gruppen.